Olle Nilsson har rätt i sin kritik av att Läkartidningen gav den nya metoden för höftledsoperation alltför stor uppmärksamhet. I reportaget framgick att det är en kontroversiell metod, att det bara genomförts sju operationer i hela världen och att det inte finns några randomiserade studier kring sådana höftledsoperationer. Kritiska synpunkter framfördes också.
Men det sammanlagda intrycket kom ändå beklagligtvis att leda läsarna i fel riktning.
Läkartidningen företräder fortsatt ståndpunkten att sjukvården ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta ska dock inte hindra oss från att skriva om experimentella metoder – men för att undvika missförstånd ska vi ännu tydligare markera att det rör sig om just sådana.