Lars Isaksson har helt rätt i att införandet av vårdgarantin inte har varit helt misslyckat. Flera landsting har kommit långt med att strama upp remisshanteringen och anstränger sig idag ofta för att hitta alternativ, både för de patienter som åberopar garantin och för dem som riskerar att få vänta länge på behandling. Vi håller också med om att det finns en rad exempel där anställda med stor kreativitet och små medel lyckats få bukt med årslånga väntetider och stressiga arbetsmiljöer. Men för att få igång denna process har landstingen också fått mycket bra betalt av staten.

Trots de stora statliga satsningarna klarar landstingen idag bara garantin för tre av fyra patienter. Det blir något absurt över det hela om man betänker vad garantin utlovar. Först utlovas en undersökning inom tre månader. Sedan skall patienten vänta på läkarens beslut om behandling. Därefter utlovas ytterligare en längsta väntetid på tre månader. Totalt kan det alltså gå betydligt mer än sex månader innan garantitiden överskrids.
Vi tycker det är en alldeles för låg ambitionsnivå och vi tycker att landstingen borde klara alla patienter inom en så vid tidsram.