Läkarförbundet har helt rätt (ledaren i Läkartidningen 3/2007, sidan 107). Vårdköerna måste bort. Det finns ingen som helst anledning att låta patienter vänta på medicinskt motiverad behandling. Det leder bara till sämre resultat och dyrare vård. Men i motsats till Läkarförbundet menar vi att vårdgarantin är precis rätt väg att nå målet om en köfri sjukvård.
Arbetet med vårdgarantin har stimulerat det systematiska förbättringsarbete som Läkarförbundet efterlyser. Det finns en rad exempel där anställda med stor kreativitet och små medel lyckats få bukt med årslånga väntetider och stressiga arbetsmiljöer.

Situationen är inte så dyster som Läkarförbundet gör gällande. Vårdgarantin har påtagligt förbättrat tillgängligheten. För tre av fyra fungerar vårdgarantin. Succé är det först när den fungerar för alla. Därför krävs fortsatta insatser och fortsatt stöd från alla håll, inte minst från läkarna.