Under ett enda år publiceras i Sverige en lång rad böcker om viktminskning. I bokhandeln finns då redan hyllmeter av sådana alster. Böckerna finns nästan alltid bland bästsäljarnas tio i topp för en given månad. Utbudet och försäljningsstatistiken visar att marknaden för denna typ av böcker är mycket gynnsam.
Ett urval av teman i böckerna: viktminskning med hjälp av GI (glykemiskt index), Atkins, Montignac, South Beach, stenålders-/paleolitisk kost, fettförbränning, att hålla koll på kolhydrater, tankedieten och Viktväktarna. Det finns även böcker om ämnena viktminskning utan uppoffring, mental viktminskning, att äta sig smalare samt att sitta still och ändå minska i vikt.
De flesta av dieterna går ut på att man skall utesluta ett eller flera livsmedel ur sin kost, vilket motiveras med att dessa livsmedel skulle vara orsaken till viktökning i stora delar av befolkningen. Exempelvis har kolhydratrika livsmedel utsetts som boven i den pågående fetmaepidemin.

Men vad är det egentligen som händer om man utesluter vissa livsmedel? Jo, vid ett för övrigt oförändrat intag förtär man mindre mängd energi så att energiintaget kommer att understiga energiförbrukningen. Ett resonemang kring att ett lägre energiintag i förhållande till energiförbrukning leder till minskad vikt saknas ofta i dessa populära böcker. Sannolikt skulle ett sådant påstående sälja endast få böcker i denna genre.
I böckerna presenteras ofta mer eller mindre hemsnickrade hypoteser eller »råd« samt fallbeskrivningar om hur människor följt dessa råd och sedan minskat i vikt. Detta tar författarna till intäkt för att råden är korrekta.
Eftersom man på detta sätt inte kan bekräfta att förändring A leder till resultatet B hamnar ofta slutsatserna stick i stäv med den vetenskapliga kunskapsbas som finns om riktlinjer för kostbehandling av fetma, människors mat- och motionsvanor och förändring av dessa. Inte sällan leder detta till en diskurs, i vilken det hävdas att den vetenskapliga kunskapsbasen är förlegad och felaktig och att företrädarna inte hänger med i utvecklingen.

I de populära modedietböckerna befästs och sprids myter. Ökar fettförbränningen genom att man äter specifika livsmedel? Är nötter nyttigt när man ska minska i vikt? Är potatis farligt? Äter man för lite när man väger för mycket? Åker blodsockret »bergochdalbana« när man äter vitt bröd?
Raden av påståenden kan göras oändlig. I en del av böckerna finns till synes vederhäftig hänvisning till referenser. Synar man en del av dem lite närmare får »common knowledge« uppbackning av flera referenser, medan »så här är det«-påståenden får stå helt utan hänvisning till litteraturen.
I läkares kontakt med patienter kan ovanstående myter vara mycket intressanta att diskutera. Exempelvis kan patienten som regelbundet äter nötter i tron att de är nyttiga få en förklaring till varför hon/han inte minskar i vikt.
Man bör vara uppmärksam när det gäller böcker av författare som fått ett stort antal böcker publicerade i samma område under några få år. Dessa böcker har ofta ett och samma innehåll som paketerats på olika sätt för att sedan säljas som »nyheter«. Böckerna är sällan faktagranskade av utomstående experter, såsom tex i peer review-systemet.

Vilka böcker kan man rekommendera? Hur kan man gå till väga när patienten efterfrågar läsvärd populärvetenskaplig litteratur om viktminskning? Bra böcker är de som baserar sina teser på teorierna om energibalans, det vill säga att lägre vikt på sikt uppnås genom ett lägre energiintag i förhållande till energiförbrukning.
I praktiken lägger man då vikt vid de grundläggande riktlinjerna för kostbehandling av fetma: anpassade portionsstorlekar, dagligt intag av grönsaker och frukt, magra livsmedelsval, regelbundna måltidsvanor samt regelbunden fysisk aktivitet. En bra bok om viktminskning är också den som ger praktiska inköps- och tillagningstips och baserar eventuella recept på råvaror och mat som finns i de flesta livsmedelsaffärer.
Rent teoretiskt finns det få om några restriktioner vad gäller typ av mat och dryck vid behandling av fetma, medan mängden av desamma är avgörande vid viktminskning. Däremot gäller att om variationen i specifikt energitäta livsmedel minskar, ökar möjligheten för »weight loss maintenance« [1].

På senare år har viktminskningsmodeller baserade på kognitiva terapier fått en ökad kunskapsbas [2]. Resultaten från sådana studier faller väl inom resultatintervallet för icke-kirurgisk behandling av fetma.
I »The National Weight Control Registry«-studien (NWCR) deltar 5000 amerikaner som minskat sin ursprungsvikt med minst 10 procent och kunnat behålla denna viktreduktion i minst 12 månader [3]. Vid femårsuppföljning av deltagarna i NWCR visade sig att de huvudsakliga framgångsfaktorerna för viktreduktion och långsiktig »weight loss maintenance« var
– regelbundna måltidsvanor vardag som helgdag
– sänkt energiintag
– sänkt fettintag
– att väga sig själv regelbundet
– att för sin egen information anteckna intag av mat och dryck
– daglig fysisk aktivitet om cirka en timme per dag [3, 4].

De populära böcker som inkluderar dessa komponenter för framgångsrik viktminskning är att rekommendera. De andra skall, mot bakgrund av dagens kunskapsbas, tas med en stor näve salt.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.Floran av böcker om diverse metoder för viktminskning växer från år till år. Vilka av dem kan rekommenderas till den som önskar få saklig information?