I en ny rapport från Food Bank for New York City (www.foodbanknyc.org) framgår det att 18 procent av barnen i New York City (NYC) är beroende av mat från »Emergency Food Programs« (EFP), eller soppkök, som drivs av frivilliga, oftast religiösa, organisationer.
Uppgifterna bygger på en omfattande nationell studie. 28 procent av alla barn under 18 år i NYC lever under den fedrala fattigdomsnivån. Detta är mer än i resten av USA (18,5 procent). Barnfattigdomen har ökat med 5 procent i NYC och med 9 procent i resten av USA mellan 2000 och 2005. Under 2005 hade 40 procent av alla amerikanska hushåll vid något tillfälle inte haft råd att köpa mat, en ökning från 32 procent 2003.
Det är en myt att arbete leder till en väg ur fattigdomen, visar studien. Knappt en tredjedel av klienterna till EFP hade en eller flera familjemedlemmar i arbete. Anmärkningsvärt är att nära en femtedel, 19 procent i NYC och 16 procent nationellt, hade haft chefsuppdrag eller professionella yrken.
Fler kvinnor än män är EFP-klienter.
Fastän en stor andel av klienterna är »people of color« finns det stora etniska skillnader. Så är t ex vita den näst största (27 procent) klientgruppen i NYC.

Rapporten noterar att för första gången kan det visas att »hunger i första hand drabbar hårt arbetande familjer och individer, som strävar efter att klara sig på otillräckliga förtjänster och låga fasta inkomster«.
28 procent av EFP-klienterna i NYC hade en eller flera familjemedlemmar med dåligt hälsotillstånd. För nationen var andelen 29 procent. 41 procent av klienterna nationellt hade obetalda sjukvårdsräkningar.

Resursproblem såsom finansiering, otillräcklig tillgång på mat och svårigheter att rekrytera frivilliga att driva EFP gör att verksamheten i många fall är hotad, och att man ofta tvingas avböja nya klienter. Den stora majoriteten av EFP är helt beroende av frivilliga för driften, och många EFP beror uteslutande på frivilliga.