Med utgångspunkt i Mats Humbles artikel i Läkartidningen 11/2007 (sidorna 853-7), som handlade om möjligheten av D-vitaminbrist, bland annat hos mörkhyade kvinnor som inte utsätter sig för sol, började vi undra hur det var med dem av våra traumatiserade flyktingpatienter, ofta med misstänkt eller diagnostiserad fibromyalgi, som hade ett inslag av möjlig skelettsmärta i sin sjukdomsbild, även om smärtan hade tolkats som psykogen eller beroende av andra faktorer i remissen.

Vi har nu tagit blodprov på de kvinnor som även beskrev smärta över långa ben, då detta utifrån Humbles artikel skulle kunde bero på eventuell D-vitaminbrist. Typiskt för dessa kvinnor är att de sällan går ut, ibland på grund av fobiska problem och dissociation som gör att de lätt går vilse; många kommer dessutom från länder där kosten saknar fet fisk eller mjölkprodukter, och där laktosintolerans är vanlig.

Av sex kvinnor hade fem värden under referensintervallet för 25-OH-vitamin D3, och bland dem som låg under referensintervallet var medelvärdet 13,2 (25–105 nM/l). Bland dessa fem var medelvärden för serum-kalcium 2,322 (2,15–2,50 mmol/l) och för albumin 39,8 (36– 48 g/l).

Det finns ju stor risk att smärta hos denna population betraktas som psykogen utan att man överväger andra mekanismer. Därför anser vi att det vore bra om systematiska studier i prevalensen av D-vitaminbrist hos olika befolkningsgrupper kunde påbörjas snarast.

I avvaktan på sådana studier efterlyser vi tydliga rekommendationer till primärvård och smärtkliniker vad gäller utredning av smärtproblematik hos invandrarkvinnor och varför inte även män?