Vid till exempel halv sjukskrivning eller halv sjukersättning kan vi med nuvarande regler i allmänhet inte vara på vår arbetsplats mer än halvtid.
Vi får halv ersättning från vår arbetsgivare. Vi förväntas göra skäl för halv lön på halv arbetstid. Det stämmer sällan överens med hur nedsättning av arbetsförmågan ser ut. Många skulle kunna göra halv arbetsinsats men skulle för det behöva mer än halv arbetstid.

Vid rehabilitering av arbetslösa med nedsatt arbetskapacitet kan vi arbeta med lönebidrag. Den som anställs med lönebidrag kan känna att han eller hon bidrar till sin organisation även om han/hon bara orkar eller klarar hälften så mycket som arbetskamraterna. Lönebidraget gör att man trots nedsatt kapacitet bidrar motsvarande kostnaden.
I linje med det som politikerna kallar arbetslinjen är det viktigt att göra det möjligt och positivt för så många som möjligt att vara delaktiga i arbetslivet. För det borde vi inte bara använda en reduktion av arbetstiden för att underlätta för människor som har svårt att orka utan även erbjuda möjlighet att arbeta med reducerat tempo och reducerade krav.

Som företagsläkare har vi medverkat till att massor med människor, till exempel i äldreomsorgen och i våra skolor, med sorg i hjärtat har fått gå hem med sjukersättning, därför att de inte ens under några timmar per dag orkat normalt tempo.
Hade personalen istället fått möjlighet att i lugnt tempo bidra med det som han/ hon orkar, skulle han/hon fortfarande kunna bidra till vården av de gamla. Många lärare skulle mycket väl kunna arbeta med några få elever med speciella behov även om läraren inte längre orkar arbeta med hela klasser.
Pengarna som vi använder till att sjukpensionera skulle till väsentlig del kunna användas till att göra människor attraktiva på sin arbetsplats trots nedsatt produktionsförmåga.