I Läkartidningen 47/2007 (sidan 3519) rapporteras att ytterligare två lokala läkarföreningar, Örebro och Västra Götaland, förhandlat fram avstegsavtal från Arbetstidslagen (ATL) med arbetsgivaren. Vår ordförande Eva Nilsson Bågenholm uttrycker med »väldigt bra« sin stora tillfredsställelse med de två avtalen. I mitt landsting (Jönköping) slöt läkarföreningen redan sommaren 2007 ett liknande avtal, vilket då också välkomnades av Läkarförbundet.

Nu skäms jag lite när jag måste avslöja min okunnighet och berätta att jag inte förstår hur varje avtal om avsteg från ATL kan beskrivas som en facklig seger. Och jag har inte förstått varför Läkarförbundet driver på lokalföreningarna att avtala bort Arbetstidslagens regler för sina medlemmar? Vad är det för fel på ATL ur Läkarförbundets synvinkel?

Jag har sedan årsskiftet 2006/ 2007 med arbetsgivarens tolkning av ATL fått möjlighet att gå hem vid lunch dagen efter en beredskapsnatt på kirurgkliniken. Det mår jag bra av och säkert också mina patienter. Inte blir mitt välbefinnande större av att skjuta fram den ledigheten fem eller sju dagar? Och vad är det som säger att det är lika bra med 9eller 8 timmars dygnsvila när lagen föreskriver 11?
Med en enkel logik borde väl arbetsgivaren vara den part som, för att inte bryta mot lagen, måste hitta lösningar för att anpassa arbetstiderna för dem som deltar i jour och beredskap? Det är säkert ett svårlöst problem på många ställen, och det är naturligt om arbetsgivaren försöker skapa avstegsavtal som ett av flera medel för att lösa detta. Men när läkarföreningen då går arbetsgivaren till mötes och gör avsteg från lagens krav på vila borde det väl kompenseras med förbättringar inom andra områden av arbetsmiljön!

Några sådana förbättringar beskrivs inte i referatet av avtalen i Västra Götaland och Örebro och finns inte heller i Jönköpingsavtalet. Så varför är dessa avstegsavtal en seger för läkarkåren? Vad har vi som läkarkår egentligen för problem med ATL? Vilket förhållningssätt och vilka motiv driver på?

PS. Införande av »smart cards« för smidig inloggning till datorsystem för läkare som rör sig mellan olika arbetsplatser/datorer skulle kunna vara en arbetsmiljöförbättring värd att förhandla om inför kommande avstegsavtal!