På avdelningen »Nya rön« i Läkartidningen skriver Becker, Bruce och Sohlström från Livsmedelsverket (SLV) att två nya studier visat att det inte finns anledning att skilja mellan transfett från idisslare och industriellt framställda partiellt härdade fetter [1]. Båda studierna visade efter 3–4 veckor endast obetydliga skillnader på kolesterolvärden, alltså surrogatvariabler för kardiovaskulär sjukdom [2, 3].

En delstudie från Framinghamstudien på 852 män, som SLV aldrig citerar [4], har emellertid visat att margarin rikt på transfett på längre sikt korrelerade signifikant med kardiovaskulär morbiditet. Varje tesked per dag ökade hjärtinfarktrisken med 10 procent, och de som åt mest margarin hade en väsentligen fördubblad risk jämfört med dem som inget åt.
Smör uppvisade inga sådana samband. Därmed är hypotesen att industriella och naturliga transfetter har samma effekt på koronarsjukdom redan falsifierad i en större studie, under längre tid, och dess- utom med »hårda endpoints«. Artikeln citerades av danska Ernaeringsrådet i den rapport som ledde att industriellt framställda transfetter förbjöds år 2004 [5].
De »nya rönen« är, som Harvardprofessorerna Willett och Mozaffarian påpekar i en ledarkommentar, endast av akademiskt intresse [6]. Trots det väljer de tre tjänstemännen vid SLV att återge ledarkommentaren som om den stödde SLVs uppfattning. Slutorden i ledaren förordar istället att intaget av industriellt framställda transfetter elimineras.

Såväl European Food Safety Authority (EFSA) [7] som brittiska livsmedelsverkets expertgrupp SACN [8], båda refererade av SLV, undvek att citera studier som talar för att skilja mellan mjölkfett och industriellt framställt fett. Man kan fråga sig varför.

En inte omöjlig förklaring kan vara att åtta av tretton experter i den aktuella panelen i EFSA, däribland Wulf Becker, har uppdrag för International Life Sciences Institute (ILSI) [9]. ILSI är en världsomspännande lobbyingorganisation som tidigt profilerade sig som stödtrupp till tobaksindustrin och numera finansieras av livsmedelsföretag som Coca-Cola, Unilever, Nestlé och Kraft Foods (det sistnämnda ägs av tobaksjätten Philip Morris), samt kemi- och läkemedelsföretag. Organisationen lobbar just för att undvika ett förbud av industriellt framställda transfetter [10].
Underlaget till SACNs rapport [8] togs i själva verket fram inte av deras eget kansli, som brukligt är, utan av en grupp vid University of Reading vars forskning finansieras av Unilever [11], producent av industriella transfetter. Jävsdeklaration saknas i dessa båda rapporter [7, 8].

Vi måste tyvärr än en gång konstatera att expertgrupper varken lyckats hålla en vetenskaplig integritet eller beakta den för läkarkåren viktiga folkhälsoaspekten. Expertgruppernas val av perspektiv kan måhända vara utan dolda uppsåt, men ökad vaksamhet är påkallad inför kostråd från nätverk där referenserna har slagsida.

Fler artiklar om fett och kostråd i detta nummer
Apropå! Kost och kostråd. Fortfarande vilseledande om fett
Replik: Granskning bör bygga på sakliga argument
Vems är ansvaret för kostråd till våra barn?
Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas