Sundberg och Hedbrant ifrågasätter våra slutsatser av de två interventionsstudierna som jämfört metabola effekter av transfettsyror [1]. Vi tycker det är positivt att intresset är stort för våra näringsrekommendationer och kostråd. Däremot är det önskvärt att man i debatten använder sakliga argument. Man misstänkliggör en rad forskare och påstår att Wulf Becker har »uppdrag för International Life Sciences Institute« (ILSI). Denna uppgift är direkt felaktig.
Däremot har Wulf Becker nyligen deltagit i en av ILSI Europe anordnad workshop som bland annat belyste principer och underlag för att fastställa övre gränser för tillsättning av vitaminer och mineral- ämnen i livsmedel och kosttillskott. Beträffande Framing-ham-studien om margarin och hjärtinfarkt [2] redovisas inga data om transfettintag, vilket torde vara ett av skälen till att den inte ingick i exempelvis EFSAs rapport [3].

Fler artiklar om fett och kostråd i detta nummer
Apropå! Kost och kostråd. Fortfarande vilseledande om fett
Replik: Granskning bör bygga på sakliga argument
Vems är ansvaret för kostråd till våra barn?
Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas