Ett nyhetsinslag på TV den 11 november om Mimmi, Dennis och Svante har bitit sig fast och ger mig ingen ro. Jag bara måste ge mig in i patientsäkerhetsdebatten. I inslaget beskrivs hur Mimmi opererats i bakre skallgropen av en ST-läkare i neurokirurgi som inte fått den hjälp av en äldre kollega som han begärt. Ingreppet avslutades av en italiensk gästläkare då ST-läkaren skulle göra något annat.
Postoperativt tillstötte en blödning. Trots upprepade operationer är Mimmi nu efter 5 månader oförmögen att kommunicera och röra sig. Dennis är djupt förtvivlad; uppgivenhet och frustration lyser ur hans ögon. Svante, chefläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, förklarar att Socialstyrelsen utreder och att man redan ändrat rutiner på den aktuella kliniken för »det viktigaste är ju att detta inte upprepas«.

Om SVT inte redigerat bort viktiga kommentarer gör chef- läkaren sig här skyldig till att ta det som i flygarkretsar är bekant som en »innerkurva«. Det betyder att man inför landningen inte genomför allt som ska genomföras. I chef-läkarens fall hoppar han över det som vi i professionen har så svårt för: att erkänna att något inte varit bra.
Kommentaren i TV-inslaget räcker inte för ett trovärdigt och framgångsrikt patientsäkerhetsarbete. Dennis, allmänheten och vi inom professionen måste få höra chefer som kan sätta ned foten utan att hänvisa till pågående utredningar.
Det kan inte behövas några utredningar för att säga att inga kirurgiska ingrepp ska utföras av ST-läkare som inte får den hjälp de begär. Inga kirurgiska ingrepp ska heller tas över av gästande läkare för att den ursprunglige läkaren ska göra något annat. Allra minst neurokirurgiska ingrepp i bakre skallgropen. Däremot kan det nog behöva utredas varför en postoperativ blödning inte upptäckts och opererats i tid.
Dennis, allmänheten och vi inom professionen måste också få höra tydliga ursäkter från ansvariga. Först därefter är det plats för truismen om att det inträffade inte ska behöva upprepas.

Nästa chock för Dennis blir när han konfronteras med patientförsäkringen; vad kan ersättningen bli? Patientsäkerhet och ansvarstagande måste lyftas från nuvarande scoutnivå i skuggan av räknenissarnas feodalt hierarkiska maktutövande med ständig hänvisning till kronor och ören!