Svar till Ingegerd Wahl, angående PIN-kod till Apoteket (Läkartidningen 5/2009, sidan 297).
Förskrivare med svensk behörighet kan via en central mottagning, Nationella telefonrecepturen, ringa in telefonrecept till alla apotek i Apoteket AB via ett enda telefonnummer och ett enda samtal. Genom att använda en sjusiffrig kod verifierar förskrivaren sin identitet. Koden är personlig, och samma kod används för alla tjänster som Apoteket erbjuder där identifiering måste göras, det vill säga både när man ringer i tjänsten och som privatperson. Vår erfarenhet är att många förskrivare tycker det är positivt att ha samma kod för alla apotekets tjänster.
Information till förskrivare finns att hitta på http://www.apoteketfarmaci.se samt på anmälningsblanketten till tjänsten. Informationen om den personliga koden har förtydligats, och vi hoppas att det räcker för att undvika framtida missförstånd.