Apropå … en världsekonomisk ­krasch, där incitament och bonussystem visat sig styra företag och pensionsfonder fel; Läkarförbundets privatise-ringsiver med lovord av kon­kurrens och prestationsersättningar [1, 2]; ett antal tunga socialdemokraters ut­spel om att vinst från skattefinansierad vård inte ska gå i aktieägarnas fickor utan tillbaka i verksamheten [3, 4].
 Engelska läkare och deras läkarförbund British Medical Association (BMA) är på ett helt annat sätt än det svenska kritiska och problematise­rande vad gäller sjukvårdens privatisering. BMA har länge hävdat att marknadsbaserade förändringar av NHS har en negativ effekt. BMA driver kampanjen »Look after our NHS. Publicly funded, publicly provided«. Principdeklarationen [5] inleds: »We want ­to see the NHS restored as a public service working co-­operatively for patients, not a market of commercial businesses competing with each other«.
 
BMA förordar att offentliga medel ska användas till att säkerställa att vården har hög kvalitet, »not profits for shareholders«, att vården ska ske genom »co-operation, not competition«, att vården ska vara kostnadseffektiv men sätta »patients before financial targets«. BMA vill tillika »significantly reduce commercial involvement«. På ett fullmäktigemöte i Liverpool i juni 2009 har läkare och studenter givit ett överväldigande stöd för denna BMA:s hållning [6].