Robert Svartholm och Markus Beland skriver i ett debattinlägg i Läkartidningen 43/2009 (sidorna 2740-1) att det är viktigt att få en oberoende, kritisk granskning av Socialstyrelsens demensriktlinjer.

Socialstyrelsen välkomnar och har inbjudit till en sådan granskning. En preliminär version publicerades i augusti i år, och synpunkter kan lämnas till myndigheten fram till den sista november. Myndigheten deltar också under hösten i 14 regionala seminarier över hela landet för att diskutera och få synpunkter på de preliminära riktlinjerna.

Syftet med en preliminär version är alltså både att få in synpunkter på riktlinjerna och att beslutsfattarna i kommuner och landsting gör en analys av hur riktlinjerna kan komma att påverka deras verksamhet. Synpunkterna och konsekvensanalyserna är viktiga för Socialstyrelsen i det fortsatta arbetet fram till en slutlig version, som beräknas publiceras i början av sommaren 2010.