Svensk förening för golfspelande läkare, SMGA (Swedish Medical Golf Association ) bildades 1987 och hade länge stöd från delar av läkemedelsindustrin. Sedan några år är det förbjudet för läkemedelsindustrin att stödja denna typ av verksamhet, vilket resulterat i ett krympande intresse att delta i SMGA:s aktiviteter: vårresa till Sydeuropa, vårgolf och årsmöte i maj, Läkar-SM och Doctor’s cup i augusti, och fr o m 2010 eftermiddagstävlingar (öppna även för icke SMGA-medlemmar) på olika platser i Sverige.
Tidningen Överläkaren [1] beskrev år 1999 Läkargolfens källa. Att uppmuntra och stimulera till golfande är motiverat av flera skäl. Bahman Farahmand och kollegor [2] har visat att den förväntade livslängden ökar med ca 5 år hos golfare, jämfört med icke-golfare när man tagit hänsyn till ålder, kön och socioekonomiska faktorer. En golfrunda innebär att man i relativt rask takt promenerar 6–7 kilometer under 4–5 timmar. Golf kan spelas även i hög ålder, och golfande ger positiva sociala och psykologiska effekter. Studien utesluter inte andra faktorer än själva golfspelandet som orsak till resultatet, men skillnaden var ännu större för de golfare som hade lägre handicap. Lågt handicap förutsätter att man spelar mycket, vilket alltså stöder påståendet att själva golfspelandet är hälsobringande.
Styrelsen i SMGA vill uppmuntra golfspelande kollegor att delta i de årliga aktiviteterna. Vi avser även att försöka påverka beslutsfattare att stöd till friskvård ska även inkludera golfspel, som i dag får betraktas som en folksport som utövas i alla åldersgrupper, av kvinnor, män och barn (från mycket unga till mycket gamla), och som visats vara hälsofrämjande [2]!