Allt fler av våra tidningar och tidskrifter finns ju numera tillgängliga via Internet. Läkartidningen är inget undantag, och LT:s digitala arkiv är välorganiserat och lätt att söka i. Ibland är det dock trevligt att hålla publikationen i sin hand och kunna bläddra lite som man vill.
Att helt vara utan tryckta ­publikationer kan vara svårt men ibland nödvändigt. Den reguljära postgången i Sudan, där vi båda arbetar, är obefintlig, och det mesta i nyhetsväg får därför hämtas in från nätet.

Döm om vår förvåning när vi upptäcker att man i kiosken i »Afra Shopping Centre« i Khartoum även saluför lösnummer av Läkartidningen! Lösnummerpriset är 8 sudanesiska pund, cirka 25 kronor. Affärsinnehavaren berättar glatt att tidningen är mycket efterfrågad (!) och verkar uppriktigt glad när vi köper ett av hans två inte helt färska exemplar. De var båda tydligt skyltade och omgivna av Newsweek, Time och diverse underhållningspublikationer. Kanske är tidningsköparna några av de sudanesiska läkare som fått sin utbildning i Sverige? Under alla förhållanden en oväntad marknad för tidskriften, men möjligen finns det fler exempel från andra delar av världen?


Kioskinnehavaren i Khartoum säljer Läkartidningen och uppger att den är mycket efterfrågad – kanske av läkare utbildade i Sverige? Foto: Dan Lindblom