Jag delar Läkarförbundets uppfattning, uttryckt på ledarplats i LT 47/2010 – att omöjliga, icke kommunicerande ­datasystem utgör ett av de största arbetsmiljöproblemen inom vården. De fördärvar arbetsglädjen och dödar sinnesron.
Jag vill inte ha tillbaka pappersjournalen, men vi läkare måste gemensamt bekämpa påfund av entusiastiska datanissar utan någon som helst sjukvårdserfarenhet. Dessa erbjuder datasystem som påstås lösa alla problem men i stället skapar and­ra, värre.
Vi behöver chefer som skyddar oss från huvud­lösa uppkast med nya komplicerade system. ­Införandet av nya datasystem måste motiveras ­och ske i samråd med den vårdpersonal som ska arbeta med dem.
Systemen måste enkelt och kostnadsfritt kunna modifieras efter de snabba förändringar som hela tiden sker inom sjukvården. De måste enkelt kunna samarbeta med andra system inom laboratorier, röntgen, apotek, Försäkringskassan, etc. Kontinuerlig backup dygnets alla 24 timmar måste finnas (man glömmer ofta från administratörshåll att dygnet har fler än 8 timmar). Man bör, innan nya system införs, räkna på vad ständig datasupport kostar sjukhuset (men detta kanske göms i en annan budgetkolumn …).
System får inte förankras hos enbart annan personal, t ex apotekspersonal eller sjuksköterskor, över huvudet på oss läkare, som i slutänden sitter med patientansvaret.

Jag har nyligen haft det tvivelaktiga nöjet att vid några tillfällen arbeta med datajournalsystemet SYSteam Cross. Något mer häpnadsväckande användarovänligt, för att inte säga användarfientligt, system har jag aldrig i mina värs­ta mardrömmar kunnat föreställa mig!
Att systemet, som någon förmodade, skulle vara konstruerat av chimpanser vore en skymf och förolämpning mot dessa intelligenta djur.
Bara att skriva en cytologiremiss kräver tolv olika steg och kommandon kors och tvärs utan något som helst system eller logik. Läkemedelsmodulen, ursprungligen konstruerad för öppenvården, är katastrofal, och kopplingen mellan öppen- och slutenvård leder till farliga doseringsmisstag, vilket är en fara för patientsäkerheten. När jag introducerades i systemet fick jag ett startlösenord liknande »Bytut«. Det låter som en bra idé. Byt ut SYSteam Cross!