Det öppna kontoret är en trend. Flera företag och även offentliga myndigheter har eller planerar att göra om sina kontor. Vid inredning tas hänsyn till intrycken för ögat, bekvämlighet med stolar och bord samt säkert också hur rummet ska utformas för att vara så riskfritt för allergi som möjligt.
Vid designen av rummet tas emellertid inte tillräcklig hänsyn till hur den akustiska miljön blir för de anställda som ska kommunicera med kunder och med varandra. Dessutom kan det finnas maskiner intill som alstrar ljud. Det blir många ljudkällor som interfererar med varandra.

En vanlig patient på en hörselmottagning är i dag en person som arbetar i ett kontorslandskap, eller i ett öppet kontor, som det numera heter. Symtomen påminner om de som förskolelärare söker för. Man söker för förmodad hörselnedsättning fast hörseln kan vara normal. Ljudkänslighet och även tinnitus är vanliga symtom. I munhålan syns stressen. Käkarna överbelastas. I kinden finns bitmärken, och på tungan finns avtryck från tänderna. Det kan kännas som ett lock i örat utan att det finns vätska i mellanörat.
Förutom upplevda hörselproblem, ljudkänsligheten och öronsuset är patienten trött, sover sämre. Huvudvärk, koncentrationssvårigheter är vanliga. Man känner sig irriterad och hamnar lät­tare i konflikter. Symtomen har man inte bara på arbetet, utan man tar med sig dem hem också. Det är inte heller ovanligt att minnet försämras av stressen.

Det öppna kontoret har kanske sina fördelar i det att man når varandra lättare, men det är inte genomtänkt med hänsyn till hur våra hjärnor fungerar. Även om mycket av symtomen upplevs komma från öronen är inte öronen eller hörseln skadad. Ljudnivåerna är inte så höga att hårcellerna i hörselsnäckan påverkas. Men givetvis är de som har en hörselnedsättning mer störda av ovidkommande ljud. Eftersom de flesta kontor av allergiskäl har skalat bort mattor och textilier blir det mer återklang från väggarna, vilket stör ännu mer. Rummen kan liknas vid resonanslådor.

Det är hjärnan som stressas. Låt kalla det ljudstress. När vi konverserar och ska lyssna på en eller två personer är det flera andra ljud som hjärnan måste sortera bort. Vid kundkontakt kan det vara nödvändigt att uppfatta rätt. Man skärper sig för att höra rätt, men det kostar energi – energi som kunde läggas på arbetet.
Mest störande är de ljud som liknar det vi behöver lyssna till. Andras prat intill oss och som inte ingår i vår kommunikation är det som stör mest. Hjärnan får anstränga sig mer när vi medvetet försöker att inte lyssna på bakgrundstal. Man skadar inte hörselorganen, men hjärnan blir ljudstressad.

Trenden att göra om lokaler till öppna kontor är i full gång. Särskilt i Stockholm, där lokaler är dyra, kan det vara lockande att minska ytorna. På vår hörselmottagning på Sabbatsberg har vi flera personer om dagen som påverkas negativt av det öppna kontoret. Det är därför min plikt att ta upp problemet. Själv skulle jag inte trivas i det öppna landskapet.