Med viss oro läser jag om Socialstyrelsens synpunkter beträffande äldre läkare och deras receptförskrivning. Jag har nyligen avslutat större delen av min förplanerade mottagning sedan mer än 30 år. Men jag har känt mig tvungen att följa upp flera särskilt svåra äldre patienter och deras medicinering. Dessa värkbrutna, ofta sömnlösa och till åldern komna har naturligtvis behov av kraftig smärtlindring och sömntabletter.
En man, nu i sextiofemårsåldern, som ätit 0,5 mg Flunitrazepam varje kväll sedan mer än tio år blev anmodad att genomgå »avvänjning« och klarade detta med stor vånda och mycket besvär med efterföljande sömnlöshet, magsmärtor och blodtrycksförhöjning. När han återgått till medicineringen med sömntabletter försvann de somatiska besvären och dygnsvilan blev åter normal.
Det är klart att min genomsnittliga förskrivning av smärtlindring och sömntabletter är relativt större än för en yngre kollega. Men i allra högsta grad motiverad och ordentligt journalförd.