I Läkartidningen kunde vi under förra året läsa att EU-kommissionen vill sänka kravet för läkarutbildning till fem år [1]. Standing Committee of European Doctors (CPME) motsätter sig dock detta då de anser att ett förkortande av ­läkarutbildningen kan hota kvaliteten [2]. Som relativ nyutexaminerad läkare har jag god insyn i den svenska läkarutbildningen, som jag anser borde kortas ner. Det finns mycket att vinna på detta.
Jag studerade vid Lunds universitet och fick en säker och trygg utbildning, men under den tid jag studerade hade vi bland annat valbara kurser på ­totalt cirka 30 högskolepoäng. Nu har man ändrat detta och de valbara kurserna är på 15 högskolepoäng [3].Har man råd att ha hela 15 eller 30 högskolepoäng som valbar kurs har man också råd att skrota dem. Inte alla får läsa valbara kurser, men ändå ska alla kunna lika mycket om allt i slutet av utbildningen. Det finns mycket inom läkarutbildningen som rakt av är o­väsentligt och bortkastad tid. Att vi dessutom har två uppsatser att skriva under ­läkarutbildningen – en på 15 och en på 30 poäng – visar att utbildningen mycket väl kan vara kortare [3].
Jag är medveten om den kritik som riktas mot läkarutbildningen från andra institutioner gällande det att skriva uppsats; en kritik som bidrog till att man införde uppsatsskrivning på läkarutbildningen. Tyvärr finns det dock en rädsla för att tala klarspråk, och kanske till och med vara konfliktsökande; det finns ingen anledning att läkarutbildningen ska ge vika för andra institutioners kritik och krav på uppsats.
När utbildningen blir kortare kan fler läkare utbildas snabbare. På detta sätt kan vi hantera läkarbristen. De ekonomiska utgifterna för staten minskar drastiskt när utbildningen kortas. Studenterna tar lån under en kortare tid och det ekonomiska trycket på dessa framtida läkare minskar. Listan är lång!
Vi befinner oss i en värld av finanskriser, ekonomiska kollapser och brist på specialiserad kunskap. Kan vi bibehålla en fullgod läkarkvalitet genom att ha 15 poäng valbara kurser och uppsatser omfattande 45 högskolepoäng (totalt 60 poäng) kan vi också utan större problem bibehålla en fullgod läkarkvalitet ­genom att ta bort 60 högskolepoäng (1 år).