Rubriken är Torbjörn Fjellströms, föreståndare för behandlingshemmet Korpberget. Utgångspunkten för min första artikel i Läkartidningen (49/2012, sidorna 2296-7) var dels att jag nu ser allt fler svåra missbrukare som blir friska genom drogfri behandling, dels att avigsidorna av den ensidiga farmakologiska behandlingen, bl a substitutionsbehandlingen av opiatmissbrukare, tycks bli alltmer alarmerande. För detta har jag mottagit personangrepp av oväntad styrka: okunnig, otidsenlig, intellektuellt ohederlig, fultolkande, skriver »vimsig text«, »förvirrat«.
En som 100-procentigt stöder mig är föreståndaren för Korpberget Torbjörn Fjellström. Han skriver: »Vi startade Korpberget i början av 80-talet. Då hade ett par av oss nästan arbetat tjugo år med nollresultat. Vi integrerade 12-stegsfilosofin, inriktade oss på narkomaner, även heroinister, flertalet med ogynnsamma uppväxtförhållanden och med kriminell aktivitet. Behandlingen är helt drogfri. Vid Korpberget har åtskilliga hundratals heroinister och andra missbrukare blivit drogfria, förblivit drogfria och fullbordat Clas Sjöbergs fyra kriterier på korrekt behandling.«
Är inte Fjellströms rapport väldigt intressant? Borde den inte studeras, kontrolleras, forskas på?