Det är väl känt att patienter med beroendeproblematik ibland söker många läkare för att få recept på narkotikaklassade läkemedel.
Något mindre väl känt är måhända att friska personer söker i egenskap av patienter, för att få varierande och ibland stora mängder narkotiska läkemedel, vilka de sedan säljer illegalt.
Nyligen uppdagades en person som uppgav sig vara pastor och påstod sig ha skyddad identitet. Patienten uppträdde trovärdigt och sa sig behöva recept och uttag av läkemedel för 6–12 månader på en gång på grund av utlandsresa.
25 läkare i Stockholm och i Västra Götalandsregionen samt apotekspersonal har låtit sig luras. En av ett fåtal läkare som inte lät sig luras lyckades få tillstånd att läsa läkemedelslistan, varvid det hela uppdagades.
Patienten har fått ca 150 000 (sic!) tabletter på 15 månader. Recepten är på varierande mängder, mellan 50 och 400 tabletter för varje uttag! Alprazolam, Zolpidem, OxyContin, Stesolid, Tramadol, Diazepam, Xanor, Flunitrazepam, Stilnoct, med mera!
För att öka trovärdigheten bad patienten även om lite hydrokortison­salva, något mot allergi eller vitamin D/kalcium …
Fallet är inte unikt, den här typen av »patienter« är duktiga på att dupera oss! Det räcker inte att vara försiktig vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Du kan vägra att skriva recept till patienter som saknar giltig legitimation, aldrig förskriva narkotikaklassade läkemedel utan att ha fått tillstånd att läsa läkemedelslistan samt ha en tydlig medicinsk indikation för ditt handlande!