Resebidrag för studieresor

Sahlgrenska akademin utlyser resebidrag till legitimerade läkare för studieresor till England eller Frankrike ur stiftelsen Hilda Johanssons minne 2022.

Stipendium till yngre läkare

Bertha och Felix Neuberghs stiftelse, donationen -95, utlyser varje år ett rese- och/eller studiestipendium till yngre läkare eller yngre ograduerade forskare som önskar specialisera sig inom ämnesområdet oftalmiatrik.

Anslag för hiv/aidsforskning

Anslag för hiv/aidsforskning

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar forskningsanslag för studier som syftar till behandling av hiv-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. 

Fondmedel att söka

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut penningunderstöd till behövande läkare.

Göteborgs läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier

Göteborgs läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2022 med olika ansökningsdatum.

Stipendium inom oftalmiatrik

Stipendium inom oftalmiatrik

Bertha och Felix Neuberghs stiftelse utlyser »rese- och/eller studiestipendium till yngre läkare eller yngre ograduerade forskare som önskar specialisera sig inom ämnesområdet oftalmiatrik«.

Svensk trafikmedicinsk förening delar ut pris och stipendium

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond utlyser möjlighet att ansöka om pris 25 000 kronor för värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling.

Bengt Rippes forskarpris

Insamlingsstiftelsen Njurfonden önskar få nominering till Bengt Rippes forskarpris inom njurmedicin.

Specialistexamen ögonsjukdomar

Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar äger rum i Lund den 22 och 23 november 2021.

Resebidrag till läkare

Stockholms läkarförening delar ut bidrag till läkare under utbildning för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Anslag för hiv/aidsforskning

Anslag för hiv/aidsforskning

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av hiv-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. 

Information från SIM

Viktiga datum från Svensk internmedicinsk förening.

Fondmedel att söka

Medel finns att söka från fonderna Elis och Elin Wingårds fond samt Ellida Lagermans fond.

Bidrag till projekt kring långvarig värk och smärta

Bidrag kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.

Resebidrag att söka från Stockholms läkarförening

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut resebidrag till medlemmar.

HLR-stipendium att söka

HLR-stipendium att söka

Stig Holmbergs HLR-stipendium finns att söka från Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige. Syftet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället.

Stöd till medicinsk forskning kring barn och ungdom

Frimurare-Barnhusdirektionen ger stöd till medicinsk forskning rörande barn och ungdom i Västra Götaland.

Nordisk specialistkurs i palliativ medicin

Ansök till den 10:e nordiska specialistkursen i palliativ medicin. Kursen uppfyller Socialstyrelsens kurskrav för tilläggsspecialiteten.

Anslag för hiv/aidsforskning

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av hiv-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.

Forskningsanslag och stipendier

Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2021.

1 2 3 18