Svensk trafikmedicinsk förening delar ut pris och stipendium

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond utlyser möjlighet att ansöka om pris 25 000 kronor för värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling.

Bengt Rippes forskarpris

Insamlingsstiftelsen Njurfonden önskar få nominering till Bengt Rippes forskarpris inom njurmedicin.

Specialistexamen ögonsjukdomar

Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar äger rum i Lund den 22 och 23 november 2021.

Resebidrag till läkare

Stockholms läkarförening delar ut bidrag till läkare under utbildning för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Anslag för hiv/aidsforskning

Anslag för hiv/aidsforskning

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av hiv-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. 

Information från SIM

Viktiga datum från Svensk internmedicinsk förening.

Fondmedel att söka

Medel finns att söka från fonderna Elis och Elin Wingårds fond samt Ellida Lagermans fond.

Bidrag till projekt kring långvarig värk och smärta

Bidrag kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.

Resebidrag att söka från Stockholms läkarförening

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut resebidrag till medlemmar.

HLR-stipendium att söka

HLR-stipendium att söka

Stig Holmbergs HLR-stipendium finns att söka från Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige. Syftet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället.

Stöd till medicinsk forskning kring barn och ungdom

Frimurare-Barnhusdirektionen ger stöd till medicinsk forskning rörande barn och ungdom i Västra Götaland.

Nordisk specialistkurs i palliativ medicin

Ansök till den 10:e nordiska specialistkursen i palliativ medicin. Kursen uppfyller Socialstyrelsens kurskrav för tilläggsspecialiteten.

Anslag för hiv/aidsforskning

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av hiv-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.

Forskningsanslag och stipendier

Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2021.

Fondmedel för behövande läkare

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga.

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Nu finns bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen.

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut fondmedel.

Stig Holmbergs HLR–stipendium

Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället. Forsknings- och utvecklingsprojekt med ovan nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar efterfrågas.

Forskningsanslag från Emelle Fond

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Anslag kan sökas både för grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området, men för experimentella studier bör tydligt anges hur och när forskningen kan förväntas få klinisk betydelse.

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.