Fondmedel att söka för Stockholmsläkare

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: 

Anslag och stipendier att söka från Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2020.

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium. Berättigade att söka är medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: 

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.

Årsmöte i Malmö läkareförening

Härmed kallas medlemmarna i Malmö läkareförening till årsmöte.

Resebidrag till läkare under utbildning

Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) i form av bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Dags att söka Stig Holmbergs HLR-stipendium 2019

Ansökan till Stig Holmbergs HLR-stipendium kan nu skickas in enligt information nedan. Syftet med stipendiet är främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige, inklusive med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället

Stipendier att söka för läkare i Malmö

Två stipendier för 2019 om 10 000 kr vardera är tillgängliga för ansökan för medlemmar i Malmö läkareförening.

Forskningsbidrag att söka från Hjärnfonden

I 2019 års ansökningsomgång som öppnar den 31 januari kommer Hjärnfonden utöver sitt ordinarie forskningsbidrag att utlysa 50 miljoner till kvalificerad Alzheimerforskning. En annan nyhet är en satsning på stora forskningsområden där Hjärnfonden uppmanar forskare att bidra med förslag på forskningsprojekt där det i Sverige finns gap mellan finansiering och stora förväntade möjligheter till framgång. 

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen läkare mot AIDS forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.

Fondmedel från Stockholms läkarförening

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga. 

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet. Dnr 016280-2018.

Nominering till 2018 års allmänläkarvän

Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat Årets allmänläkarvän. Tag chansen att nominera en person som Du anser gör sig förtjänst av ovanstående epitet.

Resebidrag till legitimerade läkare för studier i Frankrike eller England

Stiftelsen Hilda Johanssons minne utlyser resebidrag till legitimerade läkare för valfria studier i Frankrike eller England (OBS ej Skottland, Wales eller Nordirland). Studierna behöver inte vara medicinrelaterade utan kan röra sig om andra typer av studier.

Stipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris- eller resestipendium för att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin.

Ansökan till Samfonden

Samfonden är Svenska distriktsläkarföreningens fond – vår hjälp till din personliga kompetensutveckling och ekonomi. Ansök om medel senast den 1 maj och den 15 oktober på https://www.slf.se/svdlf/Samfond.

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Anslag för hiv/aids-forskning

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.