Peter den store och Tourettes syndrom

Peter I, sedermera den store och kejsare av Ryssland, föddes 1672 och blev rysk tsar vid 10 års ålder, samma år som Karl XII föddes. Peter genomförde reformer av största betydelse för Rysslands modernisering och utvidgade kraftigt det ryska rikets gränser. Han har kallats den mest färgstarke furste som någonsin funnits, och andra illgärningsmän till […]

Radiologi – specialitet med intressanta band till Nobelprisen

Att skriva vetenskapshistoria kan vara vanskligt. Här behandlas utvecklingen inom radiologi, från Wilhelm Conrad Röntgen (Figur 1) till Paul Lauterburg och sir Peter Mansfield, vilka tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2003. Deras område, nukleär magnetisk resonans, ingår i radiologi, och anknytningen till röntgenteknik, fysik och kemi är uppenbar. En upptäckt i tiden En […]

Vart tog principen om försiktighet vägen?

Coxibernas femåriga historia på läkemedelsmarknaden har varit turbulent, och i februari 2005 har ett nytt kapitel skrivits. Tre studier som belyser de kardiovaskulära riskerna med COX-2- selektivt hämmande läkemedel (coxiber) har nyligen publicerats i New England Journal of Medicine [1-3] (Fakta 1) och kommenteras i två ledare i samma nummer [4, 5]. I september 2004 […]

Frågor återstår trots stora framsteg i forskningen kring LCH och HLH

Histiocytos är inte en utan flera sjukdomar. Dessa karakteriseras av en ansamling och proliferation av vad som förr kallades histiocyter, men som numera benämns dels dendritiska celler, vars främsta uppgift är att presentera antigen, dels makrofager, huvudsakligen antigenprocessande celler [1, 2]. LCH och HLH – histiocytossjukdomar Den vanligaste sjukdomen i den förstnämnda kategorin är Langerhans’ […]

Peter den store och Tourettes syndrom

Peter I, sedermera den store och kejsare av Ryssland, föddes 1672 och blev rysk tsar vid 10 års ålder, samma år som Karl XII föddes. Peter genomförde reformer av största betydelse för Rysslands modernisering och utvidgade kraftigt det ryska rikets gränser. Han har kallats den mest färgstarke furste som någonsin funnits, och andra illgärningsmän till […]

Vart tog principen om försiktighet vägen?

Coxibernas femåriga historia på läkemedelsmarknaden har varit turbulent, och i februari 2005 har ett nytt kapitel skrivits. Tre studier som belyser de kardiovaskulära riskerna med COX-2- selektivt hämmande läkemedel (coxiber) har nyligen publicerats i New England Journal of Medicine [1-3] (Fakta 1) och kommenteras i två ledare i samma nummer [4, 5]. I september 2004 […]

Radiologi – specialitet med intressanta band till Nobelprisen

Att skriva vetenskapshistoria kan vara vanskligt. Här behandlas utvecklingen inom radiologi, från Wilhelm Conrad Röntgen (Figur 1) till Paul Lauterburg och sir Peter Mansfield, vilka tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2003. Deras område, nukleär magnetisk resonans, ingår i radiologi, och anknytningen till röntgenteknik, fysik och kemi är uppenbar. En upptäckt i tiden En […]

Praktisk sjukvård på bynivå i Afrika – god träning i bedside-medicin

»Diagnosis« betyder genom kunskap. Vägen till diagnos går numera i hög grad via mätmetoder och teknisk apparatur. Det finns en föreställning bland många, även läkare, att kunskap är detsamma som ett till synes objektivt värde i en maskin eller på en dataskärmskurva. Bedside-medicin och social anamnes i den diagnostiska processen synes få en allt mer […]

Apatiska barn – var står vetenskapen idag?

Svenska barnläkarföreningen och dess arbetsgrupp för flyktingbarn anordnade i samarbete med Barnhälsovården, Akademiska sjukhuset i Uppsala, den 31 mars 2005 ett vetenskapligt seminarium om apatiska flyktingbarn. Här presenteras en sammanfattning av seminariet. Under senare år har man vid barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) kliniker i Sverige sett alltfler asylsökande barn som utvecklat ett tillstånd präglat av […]

Vart tog principen om försiktighet vägen?

Coxibernas femåriga historia på läkemedelsmarknaden har varit turbulent, och i februari 2005 har ett nytt kapitel skrivits. Tre studier som belyser de kardiovaskulära riskerna med COX-2- selektivt hämmande läkemedel (coxiber) har nyligen publicerats i New England Journal of Medicine [1-3] (Fakta 1) och kommenteras i två ledare i samma nummer [4, 5]. I september 2004 […]

Fällande dom i fyra fall

Vissa läkemedel säljs utan recept i små förpackningar. Till skillnad från receptbelagda läkemedel får läkemedlen i denna grupp marknadsföras till allmänheten, och de marknadsförs flitigt, inte minst i TV. Ärenden som rör läkemedel i gruppen är ofta aktuella hos Informationsgranskningsmannen (IGM) och Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL). För marknadsföring till allmänheten gäller väsentligen samma […]

Kompetensutveckling – mer än att åka på kurs

När vi talar om kompetensutveckling menar vi ofta olika saker. För många innebär det att »åka på kurs« för att fylla på faktakunskaper eller för att lära sig något som man hoppas förr eller senare skall komma till användning i vardagsarbetet. Andra anser att kompetensutveckling handlar om att aktivt delta i olika typer av verksamhets- […]

Apatiska barn – var står vetenskapen idag?

Svenska barnläkarföreningen och dess arbetsgrupp för flyktingbarn anordnade i samarbete med Barnhälsovården, Akademiska sjukhuset i Uppsala, den 31 mars 2005 ett vetenskapligt seminarium om apatiska flyktingbarn. Här presenteras en sammanfattning av seminariet. Under senare år har man vid barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) kliniker i Sverige sett alltfler asylsökande barn som utvecklat ett tillstånd präglat av […]

Sverige har en hel del att lära av engelsk sjukvård

Den grundläggande skillnaden mellan svensk och engelsk sjukvård är organisatorisk. Systemet i England är uppbyggt kring allmänläkare, GP (general practitioner). En annan skillnad är kulturell. Mycket inom sjukvården, liksom i hela det engelska samhället, påminner om hur det var i Sverige för 30–40 år sedan. Det gäller bland annat personalens status, löner, attityder och standard […]

Oseriös marknadsföring av TrioBe

TrioBe – en kombinationstablett som innehåller cyanokobalamin (B12) 0,5 mg, folat 0,8 mg och pyridoxin (B6) 3 mg – har på några år seglat upp som en storsäljare på den svenska läkemedelsmarknaden. År 2000 såldes preparatet i Sverige för 7 miljoner kronor, och fram till nu har försäljningen mer än tiodubblats till ca 76 miljoner […]

Hot om uppsägning på grund av extraarbete – fingerat diskussionsfall

För de flesta kirurger tycks arbetet vara något av det mest positiva i livet. Inte så att vi går omkring och småler hela dagarna och tycker att allting är trevligt, men så gott som alla upplever att de gör något meningsfullt och att de genom sin kirurgi på ett bra sätt kan hjälpa medmänniskor till […]

Kontroversiell förgiftningsepidemi lade grund för yrkesmedicinen

Jörgen Malmquist har i Läkartidningens jubileumsnummer 1–2/2004 under rubriken »Sjukdomsföreställningar under 1900-talet« omnämnt kronisk kol-oxidförgiftning, en högaktuell diagnos under tiden för andra världskriget 1939– 1945, som ett exempel på föreställningar som dött ut [1]. Carl-Johan Göthe, Carl Molin och Carl-Gustaf Nilsson hänför den kroniska koloxidförgiftningen till de »yttre miljösyndromen« (environmental somatization syndromes), vid vilka patienterna […]

Är det oetiskt att låta sig bjudas på konferens på Hawaii?

Trots att det finns regler för samarbete mellan läkemedelsproducenter och läkare underskrivna av sjukvårdshuvudmännen, läkarnas representanter och läkemedelsindustrin är detta föremål för en ständig debatt i både Läkartidningen och övriga massmedier. Läkarna framställs därvid inte sällan som mutkolvar som reser till lyxiga hotell på trevliga platser och träffar kamrater. Detta känns både förnedrande och ohederligt. […]

Framtiden är redan här

Sjukvården möter över hela världen samma problem: Hur skall all ny kunskap kunna tillämpas på ett sätt som kommer alla patienter till godo? Ny kunskap ger mer botande, eller hälsa, i förhållande till insatta resurser, men de flesta framsteg fordrar ökade insatser vad gäller utbildning, personal och pengar. Ansvariga politiker är ovilliga att öka tilldelningen […]

Pappans blod räddade sonens liv

När kirurgin under andra hälften av 1800-talet, bla genom narkosens införande och utveckling, gick mot alltmer avancerade ingrepp blev blodförluster hos patienterna en starkt begränsande faktor. Många försök att ersätta blodförlusterna gjordes till en början, dock med nedslående resultat. Karl Landsteiners påvisande av de fyra huvudblodgrupperna år 1901, vilket lände till Nobelpris 1930, öppnade möjligheter […]