Denna webbplats vänder sig till läkare

Ett levande språk mår väl av mer djärvhet och mindre räddhåga

Läkarvård och språkvård har en del gemensamt. Den vårdade är i båda fall levande. Att leva är att förändras. Människolivets naturliga förändringar känner läkare bättre än andra. Att också språket ständigt genomgår förändringar som vi i viss mån kan påverka behöver vi alla påminnas om. De här raderna vill göra just detta. Att lansera ett […]

Badsårsfeber! Vibrios?

I somras väckte det stor massmedial uppmärksamhet att det inträffade svåra fall av sårinfektion/sepsis med icke-toxinbildande Vibrio cholerae. Det hela uppmärksammades i Blekinge [1], men fall inträffade också på andra ställen i Skandinavien [2, 3]. För både lekmän och fackfolk finns två förväxlingsrisker. En av de mikroorganismer som orsakat sommaruppståndelsen heter alltså Vibrio cholerae, och […]

Diffusa termer med viss diffusion

Medicinens terminologi är en fantastisk skapelse. Den skapades inte på en dag eller ens sju, utan under en lång utveckling. Den terminologiska evolutionen har liksom den biologiska gallrat fram de mest funktionella varianterna. Sammansmältningen av två sinsemellan ganska olika språk, latinet och grekiskan, har givit en maximalt smidig och effektiv avkomma. Effektivitet bygger på klarhet […]

Medicinens språk: Varför detta fikonspråk – och för vem?

Herr Redaktör! Som urgammal läkare och prenumerant på tidningen, kan jag snart inte öppna något nummer, utan att bli f-d! Varför detta »fikonspråk«? – och för vem? Såväl läkare som tandläkare, sjukgymnaster och apotekare vet väl att det heter colon, rectum etc. Varför då skriva colorektal kirurgi? – Varför skriva kardiolog, då det heter cardiolog? […]

Replik: Med motivet mesta möjliga mening

Det gläder oss att du läser Läkartidningen, men det är nog ganska selektivt, för vi har skrivit mycket om problemet med hur man ska stava medicinska termer. Det är snart 20 år sedan Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård bildades, och Läkartidningen har hela tiden varit starkt engagerad i dess verksamhet. År 1993 publicerade kommittén […]