I somras väckte det stor massmedial uppmärksamhet att det inträffade svåra fall av sårinfektion/sepsis med icke-toxinbildande Vibrio cholerae. Det hela uppmärksammades i Blekinge [1], men fall inträffade också på andra ställen i Skandinavien [2, 3].
För både lekmän och fackfolk finns två förväxlingsrisker. En av de mikroorganismer som orsakat sommaruppståndelsen heter alltså Vibrio cholerae, och i samma andetag som man säger detta tolkas det som sjukdomen »kolera«, vilket det ju inte är. Kolera är som bekant för de flesta namnet på en svår diarrésjukdom som förekommer endemiskt och ibland epidemiskt i tropikerna nuförtiden och som en mandråpare i vårt land förr. Vidare har en del av sommarens fall orsakats av Vibrio vulnificus med en liknande klinisk bild [2, 3], men i medierapporteringen blev ibland även dessa »kolera«.
Det är uppenbart att det behövs en benämning på denna/dessa sjukdomar/infektioner. Vi bör då få bort det laddade »kolera«.
Behovet av ett namn på svenska är mest trängande, och då föreslår jag »badsårsfeber«. Sår och bad är nästan en förutsättning för att insjukna. Namnet kan ju också sägas innehålla upplysningen att om man badar när man har sår kan man bli sjuk, dvs ett hälsobudskap!
Eftersom badsårsfeber orsakas av en infektion med en bakterie av Vibrio-släktet kan man också använda den latinska, övergripande benämningen »vibriosis«, försvenskat »vibrios«. Dock är vibrios i Sverige ett vedertaget namn på en fisksjukdom orsakad av en bakterie som tidigare tillhörde Vibrio-släktet [4]. Vid sökning på »vibriosis« i PubMed får man många träffar. Det gäller då humana infektioner med alla typer av Vibrio-bakterier, inte bara de här aktuella sårinfektionerna, då det oftast gäller V vulnificus, utan även kolera av klassiskt slag, orsakad av V cholerae. I vardagligt humanmedicinskt språk har vibrios(is) dock knappast använts alls i vårt land, men namnet har kanske sin plats för de infektioner som uppmärksammats i sommar? Allt för att undvika »kolera«!