Denna webbplats vänder sig till läkare

»Institutionen arbetar« – en professors grupporträtt av sig själv och sin stab

Monumentalmålningen – 18 kvadratmeter! – på »gamla patologen« vid Karolinska institutet har en intressant historia. Den var ett beställningsarbete som patologiprofessor Folke Henschen gav till sin svärson Peter Weiss och visar ett myller av människor på temat »Institutionen arbetar«, dvs professorn själv och hans medarbetare. Lär känna dem här! I januari 1940 flyttade Folke Henschen […]

Goyas sista självporträtt delar han med sin läkare

I Francisco de Goyas sista självporträtt visar han sig själv som sjukdomspinad patient under ett nattligt astmaanfall. Hans lätta cyanos, kroppshållningen, huvudets position med det rufsiga håret och den vänstra handens grepp kring lakanet är perfekta observationer. Man anar hur han kämpar för att få luft. Med i bild är hans vän och läkare doktor […]

Michelangelos David skelar

Ett av Michelangelos mästerverk, statyn av den bibliske hjälten David i färd med att besegra Goliat, har en anatomisk egenhet: David skelar! Det är ögonläkaren S Shaikh och konsthistorikern J Leonard-Amodeo från Florida som har granskat några anatomiska egenheter hos Davidsstatyn. Högerhanden är större än den vänstra med förstorad abductor digiti minimi, kanske för att […]

Sjukdom och död vanliga teman i Edvard Munchs verk

Vad är sambandet mellan tuberkulos och konstnären Edvard Munch? Jo, dels tragiska händelser i den egna familjen, dels det faktum att han tidigt kom i nära kontakt med sjukdomen när han på 1880-talet följde sin far, som var läkare, på sjukbesök [1]. Gamla tiders obotliga lungsot har lämnat ett tydligt avtryck i dåtida konst och […]

Barnafödsel och missfall på 1500-talet en blandning av magi och logik

I beseech you now with all my heart to know your whole mind as to the love between us; for necessity compels me to plague you for a reply, having been more than a year now struck by the dart of love, and being uncertain either of failure or of finding a place in your […]

»Doctorn säger att jag har
för lite plats för mitt hjerta«

Carl Skånbergs liv blev kort – han dog blott 33 år gammal – och han fick inte den bästa start här i livet. Ändå blev han en av våra mest kända landskapsmålare. Han föddes 1850 i Norrköping, utom äktenskapet, togs om hand av en dam och växte upp i den trånga »fyrmannabyggningen« nära Motala ström. […]