Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinska redaktörer

De flesta av Läkartidningens vetenskapliga artiklar referentgranskas inför publicering. Detta görs av ca 200 referenter under ledning av Läkartidningens medicinska redaktörer.

Här presenteras våra medicinska redaktörer.
För samtliga medarbetare i Läkartidningen, se Kontakt.

 


 

Lena Marions medicinsk huvudredaktör

Docent och överläkare i obstetrik och gynekologi samt tidigare universitetslektor/studierektor på läkarutbildningen vid Karolinska institutet, Södersjukhuset. Arbetat som Medical Officer vid WHO i Geneve. Aktuella forskningsprojekt inom reproduktiv hälsa, såsom metoder för familjeplanering och aborter, menstruationsrubbningar, endometrios samt kvinnlig könsstympning. Ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd avseende abort, sterilisering och assisterad befruktning.

Jäv: Ledamot av vetenskapligt råd arvoderat av Bayer AG

 


 

Michael Wilczek medicinsk huvudredaktör

Med dr. Specialistläkare på Röntgen, Bilddiagnostiskt centrum på Södersjukhuset. Forskar på osteoporosdiagnostik.

Jäv: Erhållit föreläsningsarvode av MSD 2012.

 


 

Ylva Böttiger (klinisk farmakologi, läkemedelsfrågor)

Professor i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, och överläkare och verksamhetschef vid Linköpings universitetssjukhus. Medicinsk redaktör på Läkartidningen sedan 2008. Tidigare ledamot av Svenska läkaresällskapets nämnd och tidigare ordförande för EACPT (European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics). Forskar kring läkemedelsinteraktioner, datoriserade beslutsstöd och läkemedelsanvändning.

Jäv: Inga uppgivna


 

Pelle Gustafson (kirurgi, ortopedi, patientsäkerhet, organisation)

Docent och specialist i ortopedi. Chefläkare vid Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Ledamot av Svenska läkaresällskapets kommitté för säker vård. Ledamot av Programnämnden för läkarutbildning vid Lunds universitet. Bedriver forskning inom patientsäkerhet.

Jäv: Inga jäv att redovisa.

 


 

Anna Nilsson (pediatrik)

Specialist i barnmedicin och barnonkologi. Lektor i pediatrik med inriktning mot barnonkologi vid Karolinska institutet och överläkare vid högspecialiserad medicin 1, Barnonkologi, Karolinska universitetssjukhuset. Medicinskt ansvarig för fas 1–2-studieenheten för barn med cancer vid Karolinska universitetssjukhuset, och leder där flera läkemedelsprövningar. Erfarenhet av olika ledningsuppdrag främst inom Karolinska institutet, är nu avdelningschef vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskningsområden: infektion hos immunsupprimerade barn; diagnostik–behandling–prevention genom vaccination.


 

 

Helena Nordenstedt (internmedicin, global hälsa)

Docent i global hälsa, institutionen för global folkhälsa, vid Karolinska institutet. Specialistläkare i internmedicin sedan 2016, i klinisk tjänst på Danderyds sjukhus. Tidigare ordförande för Svenska läkaresällskapets kommitté för global hälsa, nu ledamot, och tidigare forskningschef på Stiftelsen Gapminder. Stort intresse för utbildning och utbildningsfrågor, särskilt inom global hälsa. Kursansvarig sedan 10 år för en valbar kurs i global hälsa på KI. Forskar om hypertoni hos personer med HIV, framför allt i Uganda, samt om epidemiers effekt på den vanliga hälso- och sjukvården.

Jäv: Inga uppgivna


 

 

Carl Johan Sundberg (fysiologi)

Professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi och prefekt vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska institutet. Legitimerad läkare. Undervisar i fysiologi och idrottsmedicin på läkarprogrammet. Forskar på molekylära mekanismer och kliniska effekter av och fysisk aktivitet hos patienter med kardiometabol sjukdom eller depression samt datoriserad anamnes. Sedan 2012 Inspektor för Medicinska föreningen i Stockholm. Grundare av Euroscience Open Forum, Europas största tvärvetenskapliga samlingsplats för forskare, beslutsfattare, studenter och vetenskapsjournalister.

Jäv: Styrelseledamot i Saniona AB, Rådgivare till Know Labs Inc.


 

 

Mikael Tiger (psykiatri)

Docent i psykiatri, Karolinska institutet.


 

Carl Johan Östgren (allmänmedicin)

Professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet och specialist i allmänmedicin på Vårdcentralen Ekholmen i Linköping. Forskar på typ 2-diabetes och riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar som dysfunktionell cirkulation i stora och små blodkärl. Vice ordförande i ledningen för SCAPIS. Ledamot i Nämnden för eAT-provet.

Jäv: Hållit föreläsningar som arvoderats av Sanofi Aventis, Boehringer Ingelheim, Astra Zeneca och Bayer.


 

För samtliga medarbetare i Läkartidningen, se Kontakt.