Denna webbplats vänder sig till läkare

Minnesord i Läkartidningen

Så skriver du en minnestext i Läkartidningen

Kontakta alltid de närmaste anhöriga innan du skriver en minnestext.

Inledningen ska innehålla uppgift om den avlidnas hemort, ålder, titel samt närmaste anhöriga. Personen ska nämnas vid sitt riktiga namn, använd inte initialer eller smeknamn.

Skriv texten om personen, inte till personen.

Minnestexter får vara max 3000 tecken, inklusive mellanslag. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta i insända manus.

Texten får ha max fem författare, helst färre.

Mejla texten till sara.holfve@lakartidningen.se. Bifoga gärna en bild, svartvit eller färg, som separat fil, helst i jpg-format. Tänk på att bilden måste ha fotografens godkännande. Vi kan tyvärr inte ta emot minnestexter per post eller papperskopior av bilder.

Texterna publiceras enbart på Läkartidningen.se.

Vi betalar inget arvode för minnestexter.