Denna webbplats vänder sig till läkare

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN PRAKTIKERTJÄNST

Ortopedkliniken utan väntetider

Björn Waldebäck konstaterar nöjt att Praktikertjänst lyckats med målet att eliminera väntetiderna för operation på företagets ortopediklinik. Foto: Praktikertjänst

Tydlighet och effektivitet. Det är bakgrunden till att Praktikertjänst Ortopedi Stockholm aldrig haft några väntetider. ”Vi vet vilka diagnoser vi kan handlägga och därför kommer rätt patienter till oss för operation,” säger verksamhetschefen Björn Waldebäck.

Praktikertjänst Ortopedi Stockholm startade hösten 2017. Kliniken – som fokuserar på patienter med knä- och axelbesvär – har 14 anställda, varav sju är specialister i ortopedi, samt två konsultläkare och två timanställda sjuksköterskor.
Verksamheten är populär hos både patienter och remittenter. Varje år träffar man ungefär 9 000 patienter och genomför uppåt 2 500 operationer. En av anledningarna bakom populariteten är skickliga kirurger, en annan är effektiviteten och tillgängligheten. Kliniken har inga väntetider.

– Vi har egentligen aldrig haft några väntetider. Från dag ett har vi haft stort fokus på tillgänglighet och det har gett tydliga resultat. De patienter som kan och klarar av operation får oftast tid inom någon vecka, förklarar Björn Waldebäck, och fortsätter:

– Jag tycker att väntetiderna i både den privata och offentliga vården är för långa för vissa patientgrupper, och många kommer för sent till kirurgi. Man väntar med operation och kör rehabilitering för länge. Eller så tar utredningen för lång tid. Det är för många steg.

Tydlighet ger effektivitet

Framgångsreceptet för Björn Waldebäck och hans kollegor stavas hög effektivitet.

– Vi som jobbar här vet vad vi ska göra och vad som förväntas av oss. Vi vet vilka diagnoser vi kan handlägga och därför kommer rätt patienter till oss för operation, säger Björn Waldebäck.
Långa väntetider i vården har länge varit ett omfattande problem, och har dessutom accelererat under och efter coronapandemin. Många lösningar har presenterats, men effekterna har låtit vänta på sig.

– Jag skulle vilja se en nollvision och ett nationellt väntetidsregister. Ett transparent register där patienter kan se hur lång väntetiden är för en axeloperation i Västmanland, Stockholm eller Norrbotten. Då patienten välja om man vill vänta på operation i sin hemregion eller istället operera sig i en annan region där väntetiden är kortare. Det skulle gynna både patienter och vårdgivare, säger Björn Waldebäck.

Text: Praktikertjänst

Läs mer på www.praktikertjanst.se

FAKTA OM PRAKTIKERTJÄNST:
Praktikertjänst har utvecklat svensk sjukvård i över 60 år och är i dag Sveriges största vårdgivare inom privat tandvård och hälso- och sjukvård. Affärsmodellen är unik med 1 300 delägare som är både verksamhetsansvariga och anställda på mottagningar runt om i landet. Omsättningen uppgår till cirka 8,5 miljarder kronor och antalet medarbetare är cirka 7 400. Praktikertjänst bedriver vård och tandvård på 88 vårdcentraler, 80 specialistmottagningar, 40 rehabenheter och 750 tandvårdsmottagningar.

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN PRAKTIKERTJÄNST