Denna webbplats vänder sig till läkare

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN PRAKTIKERTJÄNST

TRYGGHET OCH TRIVSEL SKAPAR FRAMGÅNG I SOTENÄS

Enligt SKR:s nationella patientenkät har Sotenäs vårdcentral högst patientnöjdhet i Region Västra Götaland. Enligt Anna Stubberöd, verksamhetschef, handlar mycket av framgångarna om att alltid förmedla trygghet.

Sotenäs vårdcentral i idylliska Hunnebostrand i Bohuslän är en relativt liten vårdcentral. Totalt är 6 400 patienter listade i vad Anna Stubberöd vill kalla ett glesbygdsområde. På kliniken jobbar 20-talet personer varv fyra är allmänläkare.
– En annan faktor som påverkar oss är att vi har en ganska liten befolkning på vintern och en väldigt stor några veckor under sommaren, då vi mest fokuserar på akutfall. Vi har också en klart åldrande befolkning, berättar Anna Stubberöd.
De lite speciella förutsättningarna är väldigt relevanta när det kommer till just patientnöjdheten. Anna Stubberöd driver en vårdcentral som, varken hon vill det eller ej, blir väldigt personlig. Som anställd på en vårdcentral i ett litet samhälle som Hunnebostrand stöter man på patienterna i alla möjliga sammanhang.
– Ja, att jag hejar på patienter på mataffären är inget ovanligt, säger hon.

Respekt och bemötande
Det lilla samhällets förutsättningar ger både möjligheter och ställer krav. Här kan patienterna på riktigt bli sedda direkt från receptionen och det goda mottagandet och kontakten med vårdcentralens anställda sprids snabbt i samhället. Lika snabbt går det om ett besök på vårdcentralen inte varit lika tillfredsställande.
– Om man bara pratar med de patienter som är missnöjda så brukar det lösa sig. Vi försöker alltid höra av oss till patienten om vi hör att det finns ett missnöje och verkligen lyssna på vad de har att säga.
Anna Stubberöd berättar att de haft höga poäng i flera år i SKR:s undersökning och att det är helhetsintrycket, den allmänna patientkundnöjdheten, som hon är mest stolt över. Samtidigt finns det en del av undersökningen där Sotenäs sticker ut lite mer i än andra delare: respekt och bemötande.
– Vi har också en väldigt tydlig linje i att vi ska bemöta patienterna med respekt och verkligen lyssna. Det tar vi upp redan när vi nyanställer, det är så vi jobbar här. Det är ett uttalat krav från oss som driver vårdcentralen, säger hon.

Guldkant på vardagen
Vi pratar vidare om just bemötandet av patienten och hur man upprätthåller den där tydliga linjen. Kravet från arbetsgivaren och indirekt från patienterna.
– Det är inte så svårt eftersom de flesta trivs så bra på jobbet, säger Anna Stubberöd.
Därmed har vi kanske nått kärnan i Sotenäs vårdcentrals framgångar i SKR:s undersökningar: arbetsmiljön och trivseln. Att grunden läggs där känns igen från flera andra av Praktikertjänsts vårdcentraler.
– Ja, det är jätteviktigt. Vi försöker verkligen ha det kul på jobbet ihop, vi tillbringar ju mycket tid och jobbar väldigt tätt. Vår ambition är att alltid ge feedback till medarbetarna samtidigt som vi gör vissa saker som rena belöningar, after works, fira födelsedagar med mera. Det gäller att skapa lite guldkant på vardagen ibland.

Vilka tips vill du dela med dig av till andra vårdcentraler?
– Då är det dels det här med att ha kul på jobbet och verkligen bli en grupp som trivs tillsammans. Sedan är det viktigt med kontinuitet och att lära känna patienterna, då blir det roligare när de kommer tillbaka. Vi gör det genom att ta oss tid till lite hembesök bland annat.
– Att återkoppla mycket till patienterna om prover och liknande är också viktigt. De ska känna sig trygga och välkomna. Vi är ju faktiskt här för deras skull och inte bara för att ha ett jobb.

Höga genomsnittsbetyg
Sveriges Kommuner och Regioners 15:e landsomfattande enkät, Nationell patientenkät primärvård, genomfördes i höstas. Undersökningen är fördelad på sju olika kategorier – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt och bemötande samt tillgänglighet. Totalt deltog 1 220 vård- och hälsocentraler.
Inom samtliga kategorier får Praktikertjänsts vård- och hälsocentraler ett genomsnittsbetyg klart över det totala. Bland de mest framgångsrika återfinns Sotenäs Vårdcentral.
– Att vi driver en så personlig vårdcentral och kan förmedla trygghet tror jag är huvudanledningen till det, avslutar Anna Stubberöd.

Text: David Stark
Foto: Praktikertjänst

FAKTA OM PRAKTIKERTJÄNST:
+ Praktikertjänst är en av Sveriges största vårdgivare. Kärnan i den kooperativa modellen är att de som utför vården också äger företaget. Det skapar engagemang, delaktighet och fokus på kvalitet, kontinuitet och utveckling. + Modellen är grunden till att bolaget varje år rankas högst när det gäller patientnöjdhet. + I årets SKR-undersökning, Nationell patientenkät primärvård, har samtliga 21 regioner deltagit och totalt har 1 220 vård- och hälsocentraler medverkat, varav 170 i Skåne med totalt 12 939 respondenter.

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN PRAKTIKERTJÄNST