Denna webbplats vänder sig till läkare

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MSD

Utmaningar i vården kring förståelsen av pneumokockvaccination för riskgrupper

Pneumokocker kan man vaccinera mot året runt och det behöver inte alltid ske i samband med covid och influensavaccination, då vården ofta är väldigt belastad. Foto: MSD

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten rapporterades en ökning av invasiv pneumokocksjukdom under 2023. I syfte att öka kunskapen kring vilka riskgrupper som bör erbjudas skydd genom pneumokockvaccin har MSD skapat ett förenklat flödesschema baserat på Folkhälsomyndighetens samlade rekommendationer.

Risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är större för personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd med nedsatt immunförsvar, och den ökar med stigande ålder, oavsett andra riskfaktorer.

Riskgrupperna delas upp i två grupper med mycket hög risk respektive ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Beroende på riskfaktorer samt eventuell tidigare vaccination mot pneumokocker, kan man rekommenderas antingen konjugatvaccin (PCV), polysackaridvaccin (PPV) eller båda två.

Några riskgrupper är dessutom heterogena och det kan därför behöva en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas.

Komplement för läkare och sjuksköterskor
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten utgör ett underlag på 16 sidor kring vilka riskgrupper som bör erbjudas vaccination mot pneumokocker och används som en resurs för vården.

– Eftersom primärvården har uttryckt ett behov om ytterligare förenkling av rekommendationerna har MSD tagit fram ett överskådligt flödesschema. Detta kan användas som ett komplement för läkare och sjuksköterskor för att enklare förstå vilka som bör erbjudas vaccination mot pneumokocker och med vilket vaccin, säger Halle Ali, Franchise Lead för pneumokockvaccin på MSD.

Insikter från primärvården
Det särskilda nationella vaccinationsprogrammet, NIP, för personer som ingår i riskgrupper gäller för personer födda 1947 och senare, samt det år de fyller 75 år. För de individer som inte vaccinerar sig det året de fyller 75 år, ska vaccination erbjudas vid en senare tidpunkt. Samtidigt finns rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som säger att alla över 65 år ska vaccineras samt personer med medicinska riskfaktorer. Det är dessa rekommendationer som MSD:s flödesschema baseras på.

– Det här kan förvirra. Det är en insikt vi har fått när vi träffat primärvården och haft dialoger med olika seniororganisationer. Vi försöker därför ta vårt ansvar i detta arbete och genom vårt flödesschema säkerställa att individer i riskgrupp erbjuds vaccination mot pneumokocker som kan förebygga allvarliga pneumokockinfektioner, säger Halle Ali.

Pneumokocker är inte säsongsbundet
Ett vanligt missförstånd om pneumokocker handlar om när man som individ i riskgrupp kan drabbas.

– Många tror tyvärr att det är som influensan, att det är säsongsbundet, men så är inte fallet. Pneumokocker kan man vaccinera mot året runt och det behöver inte alltid ske i samband med covid och influensavaccination, då vården ofta är väldigt belastad.

Digital version på gång
Flödesschemat finns att ladda ner på MSD:s webbplats eller att beställa i pappersformat.

– Vi har försökt lyssna in behovet i bland annat primärvården och det slutade med att vi tog myndighetens 16-sidiga dokument och bantade ner det till det här förenklade flödesschemat. Där kan man följa en slinga, väldigt schematiskt och överskådligt. Tanken är att det ska vara så lättillgängligt som möjligt och kunna ligga på skrivbordet, berättar Halle Ali innan hon avslutar med en nyhet:

– Vi har fått väldigt bra respons, inte minst från sjuksköterskor som ofta pratar med individerna om just vaccination. Så nu jobbar vi vidare och utvecklar en digital version för att öka flexibiliteten kring användandet av flödesschemat i hälso- och sjukvården.

MSD:s flödesschema är baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination av riskgrupper, som publicerades 25/1 2019 (art.nr. 24093) och är den senaste versionen, uppdaterad 25/4 2024.

Text: David Stark

FAKTA OM MSD:
FAKTA OM PNEUMOKOCKER Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som exempelvis lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation.+ De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kallas invasiva och kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Det är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta (barn under två år) och äldsta individerna (över 65 år).+ Under 2023 rapporterades 1 455 fall av invasiv pneumokocksjukdom, vilket är den högsta siffran på tio år.

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MSD