Två vietnamesiska barn som avled 2004 i diarré och encefalit hade smittats av viruset H5N1, det s k fågelinfluensaviruset. Det skriver tidskriften New Scientist. Nu fruktar de brittiska och vietnamesiska forskare som upptäckte detta att betydligt fler än vad man tidigare trott kan vara smittade, och i vissa fall kanske avlidit, av H5N1. De nu upptäckta fallen saknade de typiska symtom på smitta av fågelinfluensavirus som drabbade normalt uppvisar, som hög feber och hosta.
Blodprov som tagits från den fyraåriga pojken som avled, hade skickats till England för analys inom ramen för ett projekt om akut encefalit. En screening avslöjade H5N1 i samtliga prov. Pojkens syster hade avlidit i liknande symtom två veckor tidigare. Från henne fanns inga bevarade prov, men forskarna utgår nu från att även hon bar på H5N1. Båda barnen badade ofta i en kanal i vilken det också fanns tamänder.