Ett trettiotal fackförbund, arbetsgivarorganisationer, forskningsinstitut, myndigheter och andra aktörer inom arbetsmiljöområdet står bakom en ny portal på Internet, Arbetsmiljöupplysningen (www.arbetsmiljoupplysningen.se).
Syftet är att kraftsamla för sänkta sjuktal och ökad hälsa genom att samla all tillgänglig arbetsmiljökunskap på ett ställe. Det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete, men också om ledarskap, stress, rökning, mobbning, mångfald och mycket annat.
Tanken är att alla intresserade ska hitta svar på sina arbetsmiljöfrågor. Ett exempel: Under rubriken Våld och hot hittar man en rad länkar till relevanta lagar och regler, statistik och exempel på vad olika arbetsplatser gjort för att motverka våld och hot. En länk till en text på Läkarförbundets webbplats om hot och våld mot läkare dyker också upp. LT