Med en ny typ av magnetkamerateknik har japanska forskare diagnostiserat demens av typen Alzheimer på möss långt innan sjukdomen ger symtom. Detta enligt en artikel publicerad på tidskriften Nature Neurosciences webbplats.
Det är väl känt att Alzheimer orsakas av amyloida plack som ackumuleras i hjärnan och leder till kognitiva förändringar som nedsatt minne och förvirring.
Med en ny typ av fluorescerande kontrastmedel som binder till placken kan dessa detekteras med magnetkamera. Då kontrasten blir hög kan även små plack upptäckas. Forskarna tror att det kommer gå att diagnostisera sjukdomen så tidigt som 10–20 år innan den ger symtom. Tidigare har försök genomförts på människa att hitta placken med PET-teknik, vilken dock kräver att placken är minst millimeterstora för att kunna hittas. För närvarande utreds säkerhetsaspekter av den nya MR-tekniken innan kliniska försök kan påbörjas. (LT)