Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att köpa in antivirala läkemedel, som bekostas av Krisberedskapsmyndigheten och ska lagras och användas i händelse av ett pandemiutbrott. De ska räcka till behandling av 220000 patienter ur riskgrupper som gamla, HIV-smittade eller cancersjuka samt till förebyggande behandling av personer i funktioner som är viktiga för samhället, till exempel polis, brandkår och sjukvård.
Antivirala läkemedel kan användas i väntan på vaccin. Regeringen har ännu inte valt strategi i fråga om att säkra tillgång till ett framtida virusvaccin mot fågelinfluensa. (LT)