En ny typ av läkemedel, aromatashämmare vilka dämpar kroppens produktion av östrogen, kan vara till hjälp för en del kvinnor med bröstcancer. Det visar en granskning av den samlade forskningen på området och som presenteras i en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
Varje år upptäcks 6 500 nya fall av bröstcancer i Sverige. Tidiga stadier av sjukdomen brukar opereras. När det är lämpligt, lägger man dessutom till annan behandling, exempelvis läkemedel som sänker kroppens nivåer av östrogen. Sådan behandling kan leda till att vissa typer av tumörer minskar i storlek eller slutar växa under en period. Hittills har man använt ett läkemedel som heter tamoxifen.
Hos kvinnor där östrogenkänsliga cancerceller har hunnit spridas utanför bröstet och till de regionala lymfkörtlarna, gör den nya behandlingen med aromatashämmare att det fortsatta sjukdomsförloppet skjuts fram med flera månader. Hos kvinnor med bröstcancer som har upptäckts tidigt, innan den har hunnit sprida sig, minskar aromatashämmarna risken för återfall från 20,9 procent till 18,4 procent efter 5 års behandling.
SBU påpekar dock att det fortfarande saknas fakta om de nya preparatens effekter på kvinnornas överlevnad och biverkningar på lång sikt. De vanligaste tidiga biverkningarna av aromatashämmare är värmevallningar, illamående och torra slemhinnor i underlivet. Om läkemedlen används en längre tid ökar risken för frakturer. LT