Medianlönen för kvinnliga landstingsanställda läkare var förra året 45 000 kronor i månaden, vilket var 5 100 kronor lägre än medianlönen för de manliga kollegerna. En klar tendens är också att kvinnodominerade specialiteter, till exempel barnpsykiatri, geriatrik och hud, har lägre lönenivåer än specialiteter med en liten andel kvinnor, som kirurgi, urologi och ortopedi.
Det senaste årets löneutveckling för samtliga var 2,3 procent.
De senaste tio åren har lönerna för landstingsanställda läkare ökat i snitt 50 procent.
ST-läkarnas löner har under den tiden ökat med 60 procent.
Läs hela lönestatistiken uppdelad på specialitet, kön, befattning och landsting på www.slf.se (LT)