Flera länder vill inte vänta med att få igång en vaccintillverkning till dess att en fågelinfluensapandemi är ett faktum och den rätta virusstammen blir känd. I stället används virusstammar som idag kan ge fågelinfluensa för att hitta vaccinprototyper för kliniska försök. De senaste årens utbrott har främst orsakats av influensa A/H5N1.
USA har kommit längst och US National Institute of Allergy and Infectious Diseases är först med att planera kliniska försök. Men dessa försök riskerar att bli ett misslyckande, skriver New Scientist. Försöken bygger på att vaccinera med hemagglutinin 5, (H5) i doser från 15 upp till 45 mikrogram. Det är mycket högre doser än vad som används i vanligt influensavaccin. I dessa försök ska ingen kemisk adjuvans tillsättas för att trigga igång immunreaktionen.
Flera studier har visat att hemagglutinin inte ger någon immunologisk reaktion om personen i fråga inte tidigare exponerats för det. Även doser högre än 15 mikrogram har liten eller ingen effekt, skriver New Scientist.
Resultatet blir ett verkningslöst vaccin eller ett till viss del verkningsfullt om det ges i stora doser, vilket i sin tur skulle leda till brist på vaccin i händelse av en pandemi. (LT)