USAs eskalerande fetmaepidemi hotar korta den förväntade livslängden för landets invånare. Det varnar forskare för i en artikel publicerad i New England Journal of Medicine. Jay Olshansky, verksam i området biodemografi vid University of Chicago, menar att livslängden kan vara 2–5 år kortare år 2050 än den är idag. Detta på grund av fetmarelaterade hälsorisker som ökad risk för diabetes, hjärt–kärlsjukdom och cancer.
Men beräkningarna är kontroversiella. Steve Goss vid US Social Security Administration, en myndighet som gör prognoser över amerikanernas livslängd, menar i en artikel i Nature att Olshansky inte tagit med faktorer som medicinska landvinningar och nya farmakologiska behandlingar i sina prognoser, vilka kommer att leda till en ökning av den förväntade livslängden de kommande decennierna så länge den amerikanska ekonomin går starkt. (LT)