Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset, kallar mediebilden av vantrivsel för politik och »häxjakt«.

-Det finns mycket som inte överensstämmer med verkligheten och många som inte håller med.

Missnöje vid förändringar är inte specifikt för Karolinska, säger hon.

– Gör man världens största fusion av två universitetssjukhus så är det ett förändringsarbete som naturligtvis skapar oro, och folk är inte alltid så förändringsbenägna. Men vi har haft ett bra samarbete med läkarföreningen och en väldigt konstruktiv dialog. Delaktighet har vi haft hela tiden.

Apropå Dag Larssons löfte att »ingripa«:

– Vi gläder oss åt det. Vi har ålagts ett stort besparingsbeting och jag tror att besparingarna är en del av det som gör folk bekymrade och det påverkar attityderna till fusionen. Det är viktigt att politikerna förstår att vi gör ett tungt jobb. Vår ambition är att redan i höst visa att personalen mår bättre. LT