Läkarförbundet minskar sitt aktieinnehav i Salus Ansvar och blir därmed inte längre största aktieägare. Den rollen övertas av investmentbolaget Öhman AB. För Läkarförbundet ingår beslutet i en långsiktig strategi, säger förbundets VD Catarina Andersson Forsman.
– Vi vill som fackförbund inte vara huvudägare i ett börsnoterat bolag, och i praktiken innebär förändringen att vi kan renodla den affärsmässiga relationen till bolaget.
Läkarförbundet behåller dock som näst störste ägare en styrelserepresentation i Salus Ansvar. (LT)