Vanliga infektioner bland mycket små barn tros kunna ligga bakom vissa fall av leukemier senare i barndomen. Det visar en brittisk långtidsstudie som inkluderar fler än 10 000 barn, varav drygt 1 700 har drabbats av leukemi.

Det är tidskriften Natures nätupplaga som nu berättar om resultaten av studien, kallad United Kingdom Childhood Cancer Study.

Infektioner inducerar en accelererad celldelning av vita blodkroppar i benmärgen som en del av den normala immunreaktionen. Hos barn som är genetiskt predisponerade för leukemi kan infektionen leda till en okontrollerad celldelning, som i ett senare skede utvecklas till leukemi, tror forskarna bakom studien.


Infektioner påverkar mer än strålning

Infektioner är förmodligen en viktigare sjukdomsfaktor än exempelvis exponering för radioaktiv strålning, kemikalier eller elektromagnetiska fält.

Dessa faktorer ingår samtliga i spekulationerna om vad som triggar igång leukemi hos barn, en sjukdom som vanligtvis drabbar barn de första två till fyra levnadsåren.

Genom att identifiera vilka exakta infektioner som är involverade i uppkomsten av leukemi skulle man förmodligen kunna förebygga sjukdom i vissa av fallen.

Forskarna tillägger dock att exponering för infektioner i mycket tidiga år, inte minst det första levnadsåret, också kan hjälpa barnets immunsystem att utvecklas och därmed skydda dem mot tumörutveckling senare i livet. LT