Styrelsen för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har nu beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett informationsmaterial för hur forskare ska hantera integritetskänsligt forskningsmaterial, inom ramen för gällande lagar och regler.
I styrelsen sitter en av de åtalade vid den nyligen avslutade rättegången vid Göteborgs tingsrätt rörande forskningsmaterial om ADHD/DAMP, rektor Gunnar Svedberg vid Göteborgs universitet. Det är händelserna i Göteborg som ligger bakom SUHFs beslut om den nya arbetsgruppen.
Gruppens sammansättning och närmare uppdrag är ännu inte helt fastställda. LT