Trots att gynekologers förskrivning av östrogen minskat de senaste åren så verkar nya rön publicerade vid millennieskiftet inte nämnvärt ha påverkat gynekologers förskrivning till sig själva eller sina partner. Det visar en ny avhandling av läkaren Louise Thunell, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
År 1996 ansåg 44 procent av gynekologerna att alla kvinnor borde erbjudas östrogen. 2003 hade andelen sjunkit till 11 procent. Förskrivningen minskade. 1998 fick nästan en tredjedel av alla medelålders svenska kvinnor östrogen. 2003 hade andelen kvinnor minskat till 20 procent.
Gynekologernas förskrivning till sig själva är dock fortfarande hög. 1996 behandlades 88 procent av kvinnliga gynekologer i eller efter klimakteriet med östrogen. För partner till manliga gynekologer var andelen nästan lika hög, 86 procent. År 2003 var dessa siffror 71 respektive 68 procent. LT