Kommuner och landsting ska bli mönsterarbetsplatser. Det säger Kommunal och socialdemokraterna i en nyligen antagen gemensam plattform för utveckling av den kommunala arbetsmarknaden.
Bland målen kan noteras att sjukfrånvaron inom fem år inte ska vara större än på den övriga arbetsmarknaden. Då ska även antalet tillfälliga anställningar ha minskat till 10 procent och deltiderna vara nere på samma nivå som på andra arbetsplatser.
–Förhoppningsvis kan det skapa bra arbetsplatser med bla trygga anställningsförhållanden och ökat inflytande för de anställda, hoppas Lars-Åke Almqvist, 1:e vice ordförande i Kommunal. LT