Epidemin med den ovanliga könssjukdomen lymfogranuloma venerum (LGV), som drabbar män som har sex med män, pågår fortfarande i Europa. Totalt har 352 fall av sjukdomen bekräftats i Västeuropa, varav 144 fall rapporterats från Nederländerna och 142 från Frankrike.
I Sverige har tre fall av sjukdomen rapporterats, två i Stockholm och ett i Södermanland. Utbrottet är begränsat till män som har haft sex med andra män, och majoriteten av fallen har haft anorektala symtom så som långvariga smärtor, trängningar, blödningar etc.

Variant av vanlig klamydia
Epidemin orsakas av Chlamydia trachomatis serovar, en serologisk variant av den bakterie som orsakar vanlig klamydiainfektion. En retrospektiv typning av bakterien har visat att epidemiutbrottet troligen startade i Nederländerna eller i Frankrike redan 2002, skriver avdelningen för epidemiologi vid Smittskyddsinstitutet i sitt nyhetsbrev EPI-aktuellt.
Enligt Smittskyddslagen ska misstänkta fall av LGV, som är positiva för Chlamydia trachomatis, anmälas som klamydiainfektion med tillägget att det finns en misstanke om LGV. En sådan misstanke kan komma av att patienten är en man som haft sex med andra män, och som har klamydiaproktit, eller som drabbats av lymfopati i ljumske. Sådana fall bör remitteras vidare till specialist på hud- och venklinik för behandling. LT