Den 15 juni antog riksdagen efter en lång debatt den omdiskuterade stopplagen (se LT nr 11/2205). Debattörerna från det borgerliga lägret poängterade gång på gång att de har för avsikt att riva upp den omedelbart om de skulle vinna nästa val, eftersom de anser att det är en onödig lag.
– Har vi jättestora problem med vårdföretag som i dag bedriver en verksamhet som medicinskt inte går att försvara, en verksamhet där privatbetalande patienter prioriteras och där ägarna tar ut stora vinster på verksamheten, frågade Kerstin Heinemann (fp) retoriskt.
Conny Öhman (s) kontrade med att tona ner frågans vikt.
– När man lyssnar på de borgerliga partiernas företrädare kan man lätt få intrycket att frågan om driftsformer för offentligt finansierade sjukhus är den ödesfråga som ensam avgör om svensk sjukvård kommer att utvecklas positivt eller om den kommer att gå en dyster framtid till mötes. Men låt oss inte inbilla oss att vi med dagens ärende löser alla de utmaningar som svensk sjukvård ställs inför i framtiden, sa han
Den nya lagen träder ikraft den 1 januari nästa år. LT